Voksne

Arrangementer for voksne

Vi mødes jævnligt til forskellige arrangementer i og udenfor missionshuset. En gang om måneden mødes vi  og hører en tale, et foredrag eller et oplæg til debat eller samtale. Nogle gange mødes vi også til familieaftener hvor hovedvægten lægges på børn og unge. Vi mødes også jævnligt i mindre bibelgrupper i hjemmene, hvor vi drøfter et emne eller læser og taler om emner fra bibelen.

Derudover foregår der forskellige arrangementer med hovedvægten på fællesskabet og samværet, som er en naturlig og vigtig del når vi mødes.
Alle aktiviteter afholdes i Dejbjerg Missionshus kl. 19:30, med mindre andet er angivet i programmet.

 

 

 
 
Dejbjerg Missionshus | Bundsbækvej 1, Dejbjerg, 6900 Skjern